Arbeta förebyggande mot inbrott i bostadsrättsföreningen

Som du säkert redan vet så är det ganska vanligt att idag drabbas av inbrott i hemmet, något som är både obehagligt och ekonomiskt belastande. Bor du i en bostadsrättsförening kan föreningen vidta åtgärder för att minska risken för inbrott. Här berättar vi hur.

Har du tänkt på hur din ytterdörr ser ut? Är det en äldre modell utan större finesser? Det är inte så bra eftersom inbrottstjuvar älskar denna typ av dörrar då de är lätta att forcera. Om du har en äldre dörr kan det vara bra att föreslå för din brf att ni investerar i säkerhetsdörrar istället. Dessa minskar risken för inbrott mycket och skyddar i många fall även mot rök och gas.

Vad är en säkerhetsdörr?

I den här artikeln kallas säkerhetsdörrar tjuvens mardröm, och det med all rätt. Det finns nämligen riktigt många fördelar med en sådan dörr. Hos Prodoor säkerhetsdörrar hittar du dörrar som inte bara skyddar mot inbrott utan även mot gas och brand. Dessa dörrar kommer med en treårig inbrottsgaranti och har en ram av stål. En säkerhetsdörr är helt enkelt en förstärkt dörr som gör det svårare att bryta sig in i bostaden. Dörren ser dock ut som en helt vanlig dörr, men har extra förstärkning inuti. Låset är också väldigt svårt att bryta upp. Faktum är att en säkerhetsdörr till och med kan verka så avskräckande för tjuven att denne helt enkelt låter bli att ens försöka att bryta sig in i bostaden.

Så får du din brf att investera i säkerhetsdörrar

Att byta alla ytterdörrar i ett flerfamiljshus till säkerhetsdörrar kan dock bli en ganska dyr historia. Därför är det bra om du har bra argument med dig när du tar upp frågan med din brf. Ett sådant argument kan vara att ett inbrott inte bara ger ekonomiska förluster, utan även osäkerhetskänslor och ångest. Sker många inbrott i er bostad finns också risken för att ordet sprids om att bostaden är osäker. Då kan det vara svårt att hitta människor som vill bo där, något som kan påverka värdet på bostäderna i er brf i negativ riktning.

Skydda allmänna utrymmen

En bostadsrättsförening bör också tänka på att skydda de allmänna utrymmena. Inbrott i förråd är idag mycket vanligt. Genom att låta installera en säkerhetsdörr, eventuellt en sådan med kodlås, vid ingången till förråden kan man förebygga många sådana inbrott. Det är också bra om bostadsrättsföreningen informerar om hur viktigt det är att ha rejäla lås till förråden. Här kan du läsa polisens bästa tips för att skydda sig mot förrådsinbrott.

Det är även bra om man ser över porten till huset. Idag har de flesta bostadsrättsföreningar kodlås eller lås med en så kallad tag, men vissa har fortfarande dörrar med nyckellås. För att skydda de boende mot inbrott är det av högsta vikt att dessa byts ut så att obehöriga inte kan ta sig in i bostaden och vidare in i lägenheterna. Det är en bra åtgärd som kan förebygga riktigt många brott.